• 3 sushis : thon, saumon, daurade
 • 6 maki
 • 9 tranches de sashimi assortis
 • 5 brochettes : poulet, canard, boeuf, boulette, cheese
22.80 €
 • Assortiment de 24 tranches de sashimi
 • 14 pièces de sushi
 • 12 pièces de maki
55.00 €
 • 6 sushis : thon, saumon, crevette, daurade
 • 6 makis saumon
 • 6 sashimis : saumon, saumon
20.00 €
 • 5 brochettes
 • poulet, canard, boeuf, boulette, cheese
8.90 €

9 sashimi saumon

6 california saumon

18.00 €

 • Assortiments de sushi, sashimi et maki : 16 tranches de sashimi, 8 pièces de sushi, 6 pièces de maki
 • Assortiments de 8 brochettes : 2 thon, 2 saumon, 2 poulet, 2 boeuf au fromage
48.00 €
 • Petit assortiment de sashimi (9 tranches)
 • 5 Brochettes: poulet, aile de poulet, boeuf,
  boulettes de poulet, cheese
16.00 €
 • 10 Brochettes :
 • 2 gambas,
 • 2 poulet,
 • 2 saumon,
 • 2 thon,
 • 2 cheese
19.50 €
 • 6 sashimi saumon
 • 4 brochettes
 • 2 poulets
 • 1 boeuf
 • 1 boulette
11.80 €
 • 3 sushis : thon, saumon, daurade
 • 6 maki
 • 9 tranches de sashimi assortis
 • 5 brochettes : poulet, canard, boeuf, boulette, cheese
22.80 €